ANNONSE

Kunstens verden

Jacob Munch

Tekst: Rolf Schreiner


Publisert: 30.08.2017

Selvportrett


Jacob Edvard Munch (født 1776 i Christiania, død 1839) var offiser og maler. Han ble empiretidens portrettør i Norge med sine enkle og stramt oppbygde bilder.

Den unge Munch var en allsidig begavelse som var aktiv innen teater, musikk og tidstypiske uttrykk som silhuetter og pastellportretter. Han var utdannet ingeniør fra Det kongelige norske Landcadetcorps (Krigsskolen) i Christiania i 1798 og tjenestegjorde først ved Vesterlenske, deretter ved Akershusiske nasjonale infanteriregiment frem til 1806 (med permisjon fra 1804) og ved Telemarkske nasjonale infanteriregiment 1810–14 (tjenestefri fra 1811). Han fikk kapteins grad i 1812.

Akademisk utdannelse

Jacob Munch var blant Norges første akademiutdannede kunstnere, og han hadde stor betydning for fremveksten av et eget norsk kunstliv.

Etter å ha vært tegnelærer i 1801–04, studerte Munch ved Kunstakademiet i København (1804–1806) – før han ble ble plassert “à la suite” (tjenestefri) for å videreutdanne seg innen kunstfaget. Han reiste først til Paris og studerte der. Det har vært spekulert i hvem hans lærer var, og mye tyder på at det var Jacques-Louis David, som med sin klassisisme hadde stor innflytelse på Munch.

Malte Thorvaldsen

Etter et lengre opphold i Nantes reiste han 1810 til Italia, og i Roma møtte han året etter den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. (Han som laget Jesus-statuen i St. Petri kirke i Stavanger.) Munchs portrett av Thorvaldsen henger i dag i Nasjonalgalleriet. Der henger også En genuesisk dame og hennes sønn. Våren 1812 forlot Munch Roma og reiste via Wien til Tyskland, hvor han oppholdt seg i Dresden en tid før han vendte tilbake til København i 1813.

På denne tiden malte Munch en rekke portretter av datidens kjente personer i empirisk, noe stiv stil.

Eidsvoll 1814

Munch ble invitert til Norge i 1813 av Christian Frederik, kommende norsk konge. Tidligere samme år hadde Munch vært i København og malt et bilde av Christian Frederiks fem år gamle sønn, prins Frederik (den senere kong Frederik VII). Da Christian Frederik ble valgt til norsk konge av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, sørget han for å få hengt opp Munchs bilde av sønnen i riksforsamlingssalen.

Malte kroningen

I mai 1814 kom Munch tilbake til Christiania, hvor han ble en sentral skikkelse i det lite utviklede norske kunstmiljøet. Hans utdannelse og verdensvante vesen gav ham raskt innpass i de beste kretser, og han utførte en rekke portretter av personer fra de høyere sosiale sjikt.

I 1815 hadde han en utstilling i Christiania som vakte kronprins Karl Johans interesse. Forbindelsen med Karl Johan førte til en årlig livrente samt en rekke oppdrag. Av stor betydning var “kroningsbildet”, Carl XIV Johans kroning i Trondhjems domkirke 7. september 1818.

Også landskapsbilder

Munch malte også flere landskap, både sydlandske fantasilandskap og norske landskap, hovedsakelig av topografisk art. Flere av disse bildene befinner seg på Bygdøy kongsgård. Han benyttet seg av gjennomarbeidede og nøye utregnede komposisjonsskjemaer.

Munch kan nok vise kunstneriske svakheter, men han var blant sin samtids mest populære og innflytelsesrike kunstnere, og selv når hans bilder virker noe stive og rutinemessige, har de ofte en viss sjarm.

Lærer og styremedlem

Jacob Munch var svært aktiv i det norske kunstliv, blant annet som tegnelærer ved flere skoler og institusjoner. 1818 tok han sammen med flere andre kulturpersonligheter et initiativ overfor Kirkedepartementet med forslag om å opprette en kunstskole. Fra 1822 fikk skolen navnet Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania og ble Norges viktigste kunstinstitusjon til midten av hundreåret. Munch var også medlem av Nasjonalgalleriets styre fra opprettelsen 1837.

Munch ble gift i 1814 med memoarforfatteren Barclay Carlsen (1768–1868).

I 1820-årene opprettet Munch en fabrikk i Piperviken ved Christiania for produksjon av takstein og keramiske bygningsornamenter.

Neste gang: Mathias Stoltenberg


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no