ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Er det mulig å forstå Nord-Korea?

Hver eneste dag ser vi alvorlige tegn på at verdens konflikt med Nord-Korea trappes opp. Det er skremmende og det er all grunn til å være urolig. Det verst tenkelige er ikke lenger en utenkelig scenario, men det kan faktisk skje. Det ulmer kraftig, men full brann er heldigvis ikke brutt ut. Når verdens ledende land styres av Trump, er det enda større grunn til bekymring. Jeg må innrømme at jeg i perioder før han tiltrådte av og til hadde tanker som gikk på at han kanskje kunne tilføre noe nytt. Men det kommer aldri til å skje, og dessverre er det Trump som nå stadig kaster mer ved på bålet.

Historie preget av beleiring og undertrykkelse

Dersom du tar deg tid til å lese litt om Koreas historie, er det åpenbart at gjennom mange tusen år har befolkningen lidd under sterk undertrykking av sterke dynastier, kongedømmer og militær okkupasjon. Å ligge midt mellom stormaktene Kina og Japan har virkelig preget Korea halvøyen med en befolkning på 25 millioner i Nord Korea. Etter årelang dominans av Kina ble Japan vinner av Korea etter krig mot Kina i 1894. Landet ble deretter annektert av Japan som innledet et militært styre med undertrykkelse av koreanske tradisjoner og kultur. Samtidig ble landets økonomi stadig svekket til fordel for Japan. Ren utbytting. Koreansk språk ble etter hvert forbudt og koreanerne ble tvunget til å bruke japanske navn. Undervisningen i skolene ble radikalt endret, og koreansk språk og historie ble fjernet. Koreanske kulturskatter ble ødelagt. Tusenvis av koreanske menn ble tvunget til å kjempe i den japanske hær under annen verdenskrig.

 

Siste 70 år

Etter Japans kapitulasjon i 1945 opphørte det japanske styret av Korea. Landet ble delt i to, den nordlige delen okkupert av Sovjetunionen, mens sør ble okkupert av USA. Etter Koreakrigen i 1953 forble Nord-Korea knyttet til Kina og Sovjetunionen. Mens Sør Korea ble ytterligere knyttet til USA. Ved Maos død i 1976 og Sovjet-
unionens stadig svekkelse erklærte Nord-Koreas leder Kim Il Sung at nå skulle 
fokus være uavhengighet som stat og økonomisk sjølberging. Hans ideologi 
fremmet at alt skulle produseres innenfor landet, slik at en ikke ble avhengig av andre. I nyere tid er det her jakten på selvstendighet virkelig starter for Nord-Korea etter hundrevis av år med okkupasjon, krig og elendighet.

 

Utvikler avanserte våpen

Omringet av tidligere okkupanter har Nord-Korea sannsynligvis hatt en strategi som kan sammenlignes med den gamle såkalte terrorbalansen mellom vesten og østblokken. Begge sider visste at den andre kunne gjøre stor skade, og derfor satser Nord-Korea store ressurser på å bygge våpen til å forsvare seg. Nord-Korea er et diktatur, som fremstilles i vestlige medier som et av de verste samfunnene i verden. Med en leder som er fullstendig gal, uberegnelig, og et undertrykket fattig folk. Samtidig forteller forskere og andre spesialister om harmoni, stolthet, nasjonal skole, og nasjonal godt utviklet helsesystem. Den norske Jørn Andersen er fotballtrener for det nord-koreanske landslaget i fotball, og han forteller at her er det god stemning.

 

Hva nå?

Jeg sier på ingen måte at Nord-Korea har rett til å ha avanserte våpen, slik som alle de andre tidligere okkupantene har. Men det er vel mulig å forstå at de føler behov for det? Å sikre at de har evnen til å forsvare seg? Ovenfor er en svært forenklet historisk beskrivelse, men det går an å se på det som en stor frihetskamp. Verden utenom Kina og Russland pålegger sterke sanksjoner mot Nord-Korea. Litt det samme som USA har gjort mot Cuba i årevis. Det siste halvåret har vært preget av total mangel på kommunikasjon og diplomati. Løsningen kan aldri være flere sanksjoner og større opprustning. Noen må begynne å snakke sammen. Være godt vertskap. Nord-Korea må inviteres inn i varmen og bli møtt med dialog og litt respekt. Det er den eneste rette løsningen. Lykke til, Børge Brende. Det er mulig.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no