ANNONSE

Min mening

Min mening av Svein Kåre Edland, tidligere redaktør i Lokalavisen


Jeg har oppskriften for regjeringen

I månedsvis har vi nå hørt politikerne ”gnåle” om hvilke grupper de skal 
prioritere. Oppsummert vil alle prioritere nesten alle, i alle fall rett foran valget. 
Nå er valget over, og arbeidet kan begynne.

Hvordan har du det i dag?

Statistisk Sentralbyrå jobber med mange ulike statistikker. Blant annet spør de 
hvert år et stort antall mennesker i Norge om hvordan de har det. Hovedkonk-
lusjonen fra årets undersøkelse er at vi nordmenn er generelt mer fornøyd med 
livet vårt enn folk flest i Europa.

Vi ligger på topp sammen med de andre nordiske landene, østerrikerne 
og sveitserne.

Minst tilfreds er bulgarere, serbere og ungarere. Heller ikke søreuropeere 
som grekere, italienere, franskmenn, spanjoler og portugisere er særlig fornøyd 
med livet.

Pensjonister og yrkesaktive lykkeligst

Når SSB dykker litt lenger ned i tallene de har om nordmenns liv, ser de 
at alderspensjonistene er blant dem som er mest tilfredse nå for tiden.

Omtrent like tilfredse som pensjonistene er de blant oss som har en jobb 
å gå til. Da spiller det liten rolle om du jobber heltid eller deltid. Også studenter

har det jevnt over bra.

Minst tilfreds med livet er de arbeidsledige. Det samme gjelder de som er uføre.

Jobb betyr mye

Internasjonalt er det de siste årene blitt rettet stadig mer søkelys på folks 
livskvalitet. Mange land er blitt opptatt av å få vite mer om hvordan vi har det 
til daglig, framfor bare å måle «lykke» som folks penger og et lands BNP.

– Det mest påfallende med tallene våre er hvor mye tilknytningen til arbeids-
markedet ser ut til å bety for hverdagslykken, forteller forsker Anders Barstad. 
Ifølge forskeren er det de arbeidsledige og de uføre som er minst tilfredse. 
Det er også de som opplever at livet gir minst mening. Anders Barstad peker 
på at dårlig økonomi, dårlig helse, aleneboende, uførhet eller arbeidsledighet 
ofte henger sammen. Det er ofte de samme personene som tilhører disse 
kategoriene.

Hva venter vi på?
Er det ikke ganske enkelt? Svarene ligger i statistikken. Lykken er å få alle folk 
i arbeid. I tillegg må vi slutte å erklære folk for uføre. I Norge er det i dag 
ca 325.000 personer som er uføre. Det er et vanvittig høyt tall som er et uttrykk 
for at vi i Norge velger de enkleste løsningene. Som ikke er til det gode for 
den enkelte. Når det er noe som ikke fungerer helt 100 %, velger vi å skrive ut 
en sjekk. For resten av livet. Ordet ufør er et av de verste ordene jeg vet om. 
Hva betyr det egentlig? I mitt enkle hode, er du uansett ”før” til å gjøre noe. 
Ingen er helt ufør, nesten uansett tilstand. Det å spille en rolle i samfunnet 
er viktig. Stå opp, ha en plan for dagen, oppgaver å løse, mennesker å møte, 
er alle viktige elementer i ethvert samfunn som bryr seg om enkeltindividet. 
Per Fugelli ville ha sagt at de som er på trygd må få være med i ”flokken”. 
Alle fortjener å ha følelsen av at de betyr noe for noen, og at de er viktige. 
Det er helt meningsløst at samfunnet har så mange uløste oppgaver, samtidig 
som vi setter mange hundre tusen mennesker på sidelinjen. Vi betaler jo 
”lønnen” uansett i form av trygder i forskjellige varianter. Da er det mye 
bedre å bruke de pengene til å tilrettelegge for at alle har en jobb å gå til. 
Forskning og statistikk viser at det er avgjørende for folks tilfredshet i hverdagen. 
Av og til skulle jeg ønske jeg var statsminister med regjeringsflertall. Hvis vi 
kan ha et statlig selskap som heter Nye Veier AS, må vi kunne ha et statlig 
selskap som heter Nye Jobber As. Budskapet er ingen på trygd, alle i jobb. 
Det er lykkeformularet. Lykke til.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no