ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Ny analyse som kart­legger kreftsvulsten

Tekst og foto: Svein Kåre EdlandPublisert: 27.09.2017

Spesialsykepleier Solveig Stråtveit og kreftspesialist Dagfinn Øgreid tilbyr «second opinion».


Fakta:

Mosaic Medical

Hva: 

Spesialister innen kreftbehandling


Aktuell med:

Tilbyr en unik analyse av kreft­svulsten, som mer presist skal ­kunne fortelle hvilke kombi­nasjoner av behandlinger som kan gi best mulig positivt resultat. 


HVOR: 

Hos Forusakutten Kolibri

Trim Towers v/Kvadrat

Larsamyrå 18, 4313 Sandnes


Kontakt: 

Fyll ut kontaktskjema på hjemmesiden, alternativt kan du ringe tlf: 45 83 53 88 eller 940 17 625


Web: 

www.mosaicmedical.no

Jakten på en kur mot kreften har pågått i mange år og over hele verden. I Norge rammes ca 30.000 hvert eneste år. Det er høye tall. Nå er det kommet en ny analyse som gir grunn til håp for noen.

– Jeg har jobbet med forskning og behandling av kreft i veldig mange år, forteller kreft­spesialist Dagfinn Øgreid i selskapet ­Mosaic Medical til Lokalavisen. – Og dette ser veldig lovende ut. Vi er allerede i gang, og har pasienter fra hele landet.

Sammen med spesial­sykepleier Solveig Stråtveit oppfordrer han pasienter å prøve en ny omfattende analyse som så langt ser ut til å kunne hjelpe flere til et lengre og bedre liv med høyere livskvalitet.

Hva er det som virker?

– I dag får alle pasienter ­behandling etter en definert standard i det offentlige helse­vesen, sier Øgreid.

– Behandlingen baserer seg på hvilken hovedtype svulst det er, og behandlingen tar i liten grad hensyn til det unike i hver kreftsvulst. Nyere ­kreft­forskning viser at det er bare 38 % av pasientene som har positiv ­effekt av de første behandlingene som gjennomføres. Det betyr at for hele 62 % av pasientene er behandlingene som er valgt, helt bortkastet. Og det får konsekvenser. Tid er vesentlig når kreften rammer.

Verdt å prøve 
molekylær profilering

– Ingen kreftsvulster er like, opplyser den anerkjente kreftspesialisten.

Ulike kreftsvulster krever forskjellig typer behandling. Det er derfor viktig å finne den rette behandlingen så raskt som mulig.

– I samarbeid med et ledende laboratorium i USA utfører vi en omfattende molekylær ­testing av den enkeltes kreftsvulst. Vi tar vev fra kreftsvulsten og tester den opp mot 600 ulike unike markører eller verdier. Der­etter lages en unik profil for den enkeltes kreftsvulst. Den unike profilen brukes til å planlegge den beste kreftbehandlingen for hver enkelt pasient.

Kreft i bukspyttkjertel

– Vi har en mannlig pasient på 62 år fra Oslo som har bukspyttkjertel-kreft med spredning, forteller Solveig Stråtveit til Lokalavisen.

– Etter å ha gjennomført profileringen viste konklu­sjonene at det kunne slå ut positivt med en kombinasjon av cellegift og immunterapi. Etter at vi kombinerte disse i behandling opplevde pasienten ingen synlig kreft ved PET-scan mars 2017. Nå går pasienten i full jobb.

Sendt hjem for å dø

Et annet eksempel er en mann på 68 år fra Østlandet. Han fikk leverkreft med spredning i 2014. Etter tre ulike cellegift­behandlinger ble han sendt hjem for å dø. Etter et siste forsøk med gjennomført profilering, viste konklusjonene at det var mulig å få positiv effekt av immun­hemmende behandling. Han er nå behandlet i 1,5 år, og har ingen synlig kreft igjen etter ny CT-scan. Han har også begynt i jobb igjen.

Brystkrefthormon mot lungehinnekreft

Et tredje eksempel er en mann på 67 fra Vestlandet. Han fikk konstatert lungehinnekreft med spredning i 2016, og gjennomførte cellegiftbehandling på sykehuset uten effekt.

– Profileringen viste at celle­giften ikke virket, men analysen ga positiv respons på immun­behandling kombinert med brystkrefthormoner. Vi startet straks med immunbehandlingen og de morfinkrevende kreftsmerter forsvant etter bare 14 dager.

Hvordan vinne kappløpet?

– Det finnes flere hundre forskjellige kreftdiagnoser og kreft kan oppstå nær sagt hvor som helt i kroppen, sier Dagfinn Øgreid.

– De hyppigste stedene å få kreft i kroppen blant ­kvinner og menn i Norge er bryst, prostata, tarm og lunger. Kreftceller er ­egentlig levende organismer, med ­over­levelsesinstinkter. De ­tilpasser seg. Tilfeldige opp­ståtte endringer i arve­materialet gjør at alle kreft­celler er ­forskjellige. For å vinne kappløpet må vi skredder­sy behandlingen til hver pasient med sin unike sammensetning av kreftceller. Da er molekylær profilering et helt nødvendig verktøy. Det er ­sjelden det dreier seg om å bli helt frisk, men via den rette behand­lingen kan vi bedre overlevelsen, forlenge livet og øke den daglige livs­kvaliteten med mindre bivirkninger. ­Statistikken viser at det hvert år i Norge dør 10.000 av kreft, og prog­nosen fra Kreft­registeret sier at 36 % av alle menn og 
29 % av alle kvinner vil kunne 
få kreft før de har fylt 75 år.

Hva er prisen og 
hva må du gjøre?

– Laboratoriet i USA har så langt gjennomført snart to millioner pasientanalyser, fra pasienter i mer enn 50 land, opplyser ­Solveig Stråtveit.

Totalt er kostnaden på cirka 85.000 norske kroner, og det inkluderer den omfattende analysen i USA og konsultasjoner hos kreftspesialist i ­Stavanger. Det første du må gjøre er å gå inn på nettsidene til Mosaic Medical, og sende inn kontakt­skjema. Deretter vil du bli kontaktet per telefon for å avklare om dette kan være behandling for deg.

– Du blir deretter kalt inn til en samtale for videre avklaring. Når prøver av svulsten er sendt til USA tar det normalt bare 8–10 virkedager før du mottar selve testresultatene, ­avslutter Dagfinn Øgreid og Solveig ­Stråtveit fra Mosaic Medical, som utreder og behandler ­pasientene på Forus­akutten Kolibri.

KREFTSPESIALIST 
DAGFINN ØGREID

Utdannet ved Universitetet i ­Bergen i 1981. Dr. med. 1983. Professor i medisin fra 1991. ­Spesialist i onkologi (kreft­sykdommer i 2000). Pro­dekanus ved Universitetet i Bergen. Gjeste­professor ved flere ­amerikanske universiteter. Klinikkdirektør (kreft) ved Stavanger Universitetssjukehus. Lang og bred erfaring innen laboratorie­medisin og kreftsykdommer.Spesielt opptatt av forebygging og tidlig diagnostikk som virkemiddel for å redusere utvikling og forekomst av kreft.Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no