ANNONSE

Leserbrev

Gass eller olje - begge deler, eller ingen av delene?

Seniorsaken Rogaland

Elsa Kristiansen, leder


Publisert: 27.09.2017

Ja, det er et spørsmål som diskuteres i disse tider – og vil nok bli diskutert også etter valget i september. Det er ikke lett å vite hva man skal tro og hva man skal mene. Slik vil jeg tro mange 
av oss har det, bortsett fra deg som er helt sikke på det ene eller det andre. 
I alle fall ser vi i Seniorsaken det som 
et viktig spørsmål. Hva skjer hvis Norge avvikler både all leting og opphenting/ produksjon av olje og/eller gass? Hva 
vil skje hvis vi ikke gjør det, men fortsetter å lete og produsere?

Det er spørsmål vi ønsker å få belyst – og diskutere på et åpent møte Eldre Hus i Stavanger (Tante Emmas hus) den 
6. oktober (kl 12) og på Mossiges 
Minde i Sandnes den 10. oktober 
kl 15.00.

Bjørn Vidar Lerøen, Spesialrådgiver Norsk olje og gass og tidligere et langt arbeidsliv i Statoil, vil dele sin kunn-skap og sin mening om saken. 
Kommer du for å få mer kunnskap 
om denne viktige saken – si DIN 
mening, og for å delta i diskusjon 
om noe vi mener er svært viktig for fremtiden ?


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no