ANNONSE

KULTUR

LØRDAG 28. OKTOBER KL. 10.00 I ARKIVENES HUS PÅ ULLANDHAUG


Velkommen til Åpen dag 
om slektsgransking

Tekst og foto: Svein Kåre Edland


Publisert: 25.10.2017

Oddvar Lilleaas ønsker velkommen til Arkivenes Hus og åpen dag om slektsgransking, lørdag 28. oktober,


Stadig flere blir bitt av basillen og engasjerer seg i jakten på personer fra fortiden. Med litt flaks kan du omtrent fra sofakroken spore slekta helt tilbake til middelalderen. Nå får du også anledning å bli kjent med det nye Arkivenes Hus i Stavanger, det nye eldoradoet for alle entusiastiske slektsgranskere. 


– Det er utrolig kjekt for oss å kunne invitere alle interesserte til slektsgranskerdagen og det nye spennende Arkivenes Hus, forteller Oddvar Lilleaas til Lokalavisen. Han er leder av organisasjonen Slekt og Data Rogaland. – Vi ønsker velkommen til en spennende dag med presentasjon av de forskjellige arkivene, utstillinger, kurs, informasjon om programmer og informasjon om Slekt og Data. Årets tema er ”Livene i arkivene”.

Økende interesse for familiehistorien

Slektsgransking er blitt svært populært i Norge. Med god hjelp fra TV-programmer som Hvem tror du at du er, Anno, og ikke minst Alt for Norge, er det stadig flere som jakter etter familien sin. Hvem var forfedrene dine? Hva gjorde de? Hvor bodde de? Er du langt tilbake av kongelig ætt? Eller har noen av din familie en annen spesiell historie? Dersom du av og til er opptatt av disse spørsmålene, bør du ta deg tid til å lese videre. Du kan i tillegg bare sette av tid til slektsgranskerdagen 2017 i det splitter nye Arkivenes Hus på Ullandhaug. Det er lørdag 28. oktober og begynner kl 10.00.

 

70.000 hyllemeter 
med arkiv
– Det nye Arkivenes Hus inneholder en unik samling av historiske data, opplyser en engasjert Oddvar Lilleaas. Huset består av Statsarkivet i Stavanger, Stavanger Byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland og deler av Misjons- arkivet. Husets formål er å formidle kunnskap og gi innsikt i historie og kultur. Det omfattende materialet er lett tilgjengelig for så vel studenter og forskere ved universitetet, som for publikum. Arkivenes Hus oppbevarer et omfattende informasjonsmateriale fra alle samfunnssektorer, fra statlig og offentlig forvaltning, og fra private bedrifter og organisasjoner. Materialet spenner over 500 år, fra ca. 1550 til i dag.

Arkivenes hus rommer alt fra protokoller og brev, til foto, film og elektroniske data. Biblioteket omfatter mer enn 10.000 titler inkludert Stavanger Byarkivs boksamling. Tyngdepunktet i samlingen ligger på historie, lokalhistorie, slektshistorie og arkivfag. Å besøke et statsarkiv kan være et minne for livet. Arkivene er fulle av spennende historier fra fortiden som bare venter på å bli fortalt.

Lær mer om selve granskingen 

På den åpne dagen får både nybegynnere og erfarne slektsgranskere en flott anledning til å utveksle erfaringer og lære mer. Åpen dag er en god anledning for nybegynnere til å komme i gang med egen slektsforsk-ning. For erfarne slektsforskere innbyr dagen til inspirasjon, en anledning til å møte og dele erfaringer med likesinnede – og kanskje til og med lære noe nytt eller knekke en slektsnøtt. Årets tema er ”Livene i arkivene” og representanter fra de forskjellige arkivene vil presentere hva som ligger der, og hvilke muligheter som finnes. Det er utstillere som hjelper deg med å vise kilder, dataprogrammer for slektsforsking, og svarer på spørsmål du måtte ha. Fokus vil rettes mot alle som har vansker med å finne sine respektive slektninger eller andre personer. Husk da å ta med deg så mange opplysninger som mulig. Dette gjør muligheten større for å finne rett person. Det vil være godt kvalifiserte personer som vil veilede, samt ha tilgang til store tunge databaser i utlandet. Og det beste av alt er at det koster ingen ting. Gratis adgang for alle. 

Dette er foreningen 
Slekt og Data
– Slekt og Data er landets største forening for slektsforskere, med over 10.000 medlemmer forteller, Oddvar Lilleaas til Lokalavisen. – Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel. Vi er opptatt av å spre kunnskap om dette og generelt stimulere til slektsforskning i Norge. Totalt er det 19 forskjellige lag, og disse dekker alle landets fylker. Lagene står for den lokale aktiviteten i foreningen, og arrangerer møter, temakvelder og kurs. Hvilke aktiviteter som foregår i det enkelte distrikt, framgår av hjemmesiden for det enkelte lag. I Rogaland har vi ca 600 medlemmer, og vi merker en stadig økende interesse for temaet. Mange jakter på sine røtter, og er opptatt av å finne ut mer om familien sin. 

 

Når du begynner som slektsforsker 

Det er viktig å samle informasjon fra de som ennå husker, før det er for sent. Du må snakke med de levende. Og du starter «på hjemmebane». Noter alt du selv vet om forfedrene dine, og spør så alle i familien du tror kan sitte inne med opplysninger, om de har noe å tilføye. Husk at slektsforskning er mye mer enn bare å samle de aller mest nødvendige opplysningene. Eldre slektninger vil ofte kunne fortelle ting som gjør at du lærer forfedrene dine å kjenne som levende mennesker. Skriv ned alt, og husk å notere tid, sted og kilde. Dette er ofte et godt grunnlag å jobbe videre fra, særlig fordi mange av de offentlige kildene ikke er tilgjengelig for nålevende personer. Brev, dokumenter og bilder gir viktige opplysninger. Ta gjerne lydopptak og bilder selv. Ikke gi deg hvis du får nei – det er din egen slekt, og du har rett til å få vite hvor du kommer fra. Skriv opp historier, karakteristikker og replikker. Mange slektsforskere har angret på at de ikke spurte mer mens det ennå var noen som kunne svare. 

  

Velkommen til alle

– Sett av noen timer denne lørdagen, oppfordrer Oddvar 
Lilleaas. – Det varer fra kl. 10 til 14, og er gratis for alle. Benytt anledningen til å lære mer om historien, og få informasjon om det nye flotte Arkivenes Hus. Her er det mange skjulte skatter.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no