ANNONSE

KULTUR

Ny vikinghelt presenteres


Sagaen om 
Håkon Ivarsson


Tekst: Per Arne Drangsholt

Foto: Saga Bok AS

Publisert: 25.10.2017

Sagasjangeren har fått en ny helt! For første gang presenteres denne ”tapte” sagaen om stormannen Håkon Ivarsson - den siste i rekken av de 
sterke norrøne motstanderne av enerådig kongemakt - som Asbjørn av Melhus, Jernskjegge, Erling Skjalgsson, m.fl.

I denne sagaen, som for første gang utgis i oversettelse til moderne norsk, møter vi en skikkelig helt fra vikingtiden. Håkon Ivarsson er den dugeligste mannen i Norge i sin samtid, jevnbyrdig med tidligere konger som Håkon den gode og Olav Tryggvason. Han vinner ære og gods på vikingferder; han er gavmild mot sine venner og oppnår høy rang både hos kong Harald Hardråde av Norge og kong Svein Estridsson av Danmark. Men han hevder sin ære og forsvarer sin rett; derfor kommer han i konflikt med begge.

Den originale sagaen er tapt, men ved hjelp av et fragment fra 1400-tallet og andre sagatekster, gjenopplives sagaen om den i dag ukjente stormannen Håkon Ivarsson.

Etter at den til tider brutale Harald Hardråde har ryddet unna all motstand i Norge, inkludert Einar Tambarskjelve, er den eneste mulige motstanderen som står igjen Håkon Ivarsson. Sagaen om en erfaren viking og stormannssønn som etter hvert skal kjempe med og mot konger over hele Skandinavia lanseres nå for første gang på moderne norsk av Saga Bok forlag.

Sagaen om Håkon Ivarsson er uvanlig ved at det er en egen saga om en norsk stormann som ikke er av kongeslekt. Håkon Ivarsson beskrives som en vakker og gavmild mann som kom godt overens med andre, og at han også hadde flere års erfaring med vikingraid hvor han utmerket seg. Dette er en tid hvor det fremdeles er vanlig med liten forskjell på stormenn og konger. Men da hans slektning Eindride Einarson og dennes legendariske far Einar Tambarskjelve blir drept i bakhold av kong Harald står han igjen som en mulig utfordrer. Håkon fremstår som en helt fra vikingtiden i hans relative uavhengighet av kong Harald 3. Sigurdsson, som ikke uten grunn fikk tilnavnet Hardråde. Kong Harald tilbyr forlik, men holder ikke sin del av avtalen. Da får Håkon nok og drar til Danmark og får jarletittel og tjenestegjør som landvernsmann for kong Svein Estridsson. Håkon havner etter hvert også i konflikt med kong Svein og drar tilbake til Norge. Denne gangen blir det avtale mellom Håkon og kong Harald, og de kjemper sammen i slaget ved Niså mot samme kong Svein Estridsson. Selv om danskekongen hadde større styrker vant nordmennene slaget, noe mange tilla Håkon det meste av æren for. Da kong Harald senere overhører at mange ser Håkon som helten, og i tillegg at får høre at Håkon sørget for at kong Svein kom seg i sikkerhet var enhver mulighet for forlik og samarbeid umulig. Og uunngåelig eskalerer konflikten. I Håkon Ivarssons saga ser vi også en kritikk av kong Haralds brutalitet og maktbegjær.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no