ANNONSE

HUS & HAGE

Har du planer om å pusse opp – HUSRÅD Tilbyr energirådgiving 


Staten gir deg penger når du pusser opp

Tekst og foto: Svein Kåre EdlandPublisert: 25.10.2017

Energirådgiver Hans-Jacob Guldberg (t.v.) sammen med Gunn Helen Fisketjøn og Magnus Otterå i det nye huset med åpne løsninger og god innekomfort.


Fakta:

Husråd AS 


Aktuell med: 

Tilbyr energirådgiving og lager tiltaksplan som gir grunnlag for støtte fra staten når du moderniserer boligen din.


Kontakt: 

Hans –Jacob Guldberg 

T: 971 81 035 eller 

E: hei@husraad.no 


Web: 

www.husraad.no

I Norge er vi verdensmestre i å pusse opp boliger. Ingen andre land bruker så mye penger som oss til å modern-
isere og øke trivselen i våre hjem. Mange er ikke klar over at staten er 
villig til å være med å betale deler 
av regningen. I alle fall hvis du gjør 
det på riktig måte.

– Sannheten er nok at svært mange har gått glipp av penger som de enkelt kunne ha fått med min hjelp, forteller energirådgiver Hans-Jacob Guldberg til Lokalavisen. Han er daglig leder i firmaet Husråd. Den erfarne, tidligere tømreren har spesialisert seg som energirådgiver, og er den i Rogaland som hjelper flest med å få deler av regningen på moderniseringen tilbake fra staten. – Det er en rekke enkelt-tiltak som gir grunnlag for støtte, mens de største pengene henter du når du oppgraderer selve bygningskroppen på boligen din.

Du trenger en energirådgiver

– Et av kravene staten har, er at du er nødt til å engasjere en energirådgiver for å få støtte når du skal bygge om, opplyser Guldberg. – Utgangspunktet for staten er et ønske om at den enkelte huseier skal ta energivalg som reduserer energibehovet. Det er et poeng for staten å gjøre boligen din enda bedre å leve i, samtidig som du bidrar til å gjøre en innsats for klimaet. Mange lurer på hvilke energitiltak du bør gjennomføre? Min oppgave som energirådgiver er å kartlegge tilstanden på boligen din, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken i boligen. Denne planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Via selskapet Enova støtter staten en rekke av tiltakene som jeg anbefaler. Prisen for selve energirådgivingen inkludert tiltaksplan, søknad og sluttbefaring er bare kr 9980, og av dette får du dekket halvparten av staten.

Oppgradering av bygningskroppen

De fleste som skal gjøre større endringer med boligen, har ofte mye penger å hente fra Enova. For bygningskroppen er det et maksbeløp på kr 150.000 i støtte. I tillegg får du støtte for noen typer enkelttiltak. Dersom du uansett skal gjøre noe med tak, kledning eller vinduer og har en plan som inkluderer alt dette, er det store muligheter for å få staten med på å betale regningen. Tiltakene du må gjøre innebærer ofte en forbedring av varme-isolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Med tettere isolasjon og med et balansert ventilasjonsanlegg vil du virkelig greie å redusere dine energikostnader. Utbedringene og tiltakene vil gi deg en moderne og funksjonell bolig, som samtidig ofte øker i verdi.

Mange forskjellige tiltak

Jo eldre huset ditt er, jo mer energi krever det. Dette er i alle fall hovedregelen. For å redusere energibehovet bør du derfor gjennomføre en kombinasjon av flere enkelttiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Slike tiltak er lettere å gjøre når du rehabiliterer eller pusser opp. Av enkelttiltak er det mange som installerer en varmepumpe som gir store energibesparelser. Avhengig av hvilken løsning du velger, er det mulig å få inntil kr 30.000 på dette tiltaket. Vannbåren varme og innstallering av bio-ovn gir begge inntil kr 10.000 i støtte.

Dersom du monterer solcellepanel og produserer din egen strøm, har du mulighet for å få inntil kr 28.750 i støtte. Montering av solfanger kan gi deg kr 15.000. Varmestyringssystem gir inntil kr 4000, mens balansert ventilasjon kan gi hele 20.000 i statlig støtte. Fjerner du gammel oljefyr og tank, punger staten ut med ca 20.000. Den største utbetalingen er som tidligere nevnt oppgradering av selve bygningskroppen, som alene gir inntil 150.000 dersom huset ditt er stort og tiltakene omfattende.

Fornøyde kunder på Tasta

Tidlig en lørdag morgen besøker Lokalavisens utsendte en familie som nylig har gjennomført en ombygging og brukt energirådgiver Hans-Jacob Guldberg.

– Vi visste vi skulle gjøre noe med huset, sier Magnus Otterå og Gunn Helen Fisketjøn til Lokalavisen. – Huset kjøpte vi i 2014, og vi ble bergtatt av beliggenheten med den flotte utsikten over Byfjorden og Ryfylke. Men selve huset fra 1964 hadde behov for store oppgraderinger. Det var viktig for oss å få større plass, flere soverom og ikke minst en moderne og oppdatert boligstandard. I tillegg ønsket vi å utnytte terrenget bedre med gode uteplasser, moderne arkitektur og smartere løsninger. Vi ble tipset om energirådgiveren, og heldigvis kom han tidlig inn i prosessen. Etter befaring ble det utarbeidet en plan og en liste med tiltak, som ga grunnlag for støtte fra staten. Det gikk raskt og effektivt og vi fikk utbetalt ca kr 120.000. Totalt sett er vi veldig fornøyd med resultatet, og tilfreds med at vi har funnet gode tekniske løsninger som gjør at huset vil fungere godt i fremtiden.

Ta kontakt

Er dette noe som kan være aktuelt for deg? Har du planer om å pusse opp og gjøre endringer med boligen din? Da kan det være smart å bruke litt tid med en godkjent energirådgiver som har 35 års erfaring i byggebransjen og som er spesialisert på energirådgiving. Det gjelder å velge de riktige løsningene, som gir gode boliger samtidig som de utløser økonomisk støtte fra staten.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no