ANNONSE

HELSE & LIVSSTIL

Med fokus på pårørende

Tekst og foto: Sofie Korshavn MoenPublisert: 17.01.2018

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk, betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun 
får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende.

Mange pårørende opplever at det 
å dele erfaringer og opplevelser med andre i lignende situasjon er til hjelp for å kunne sortere tanker og problemer 
og finne løsninger. Mange opplever å 
få økt kunnskap og et godt fellesskap.
 Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr et lavterskeltilbud til alle pårørende 
i distriktet.

Senteret i Stavanger er i stadig utvikling. Siste tiden er det utvidet fra 6 til 9 ansatte med høy faglig kompetanse, som sykepleier og sosionomer med 
lang erfaring. Bygget i Vaisenhusgata 39B i Stavanger sentrum har nettopp gjennomgått en stor renovering og har fått tilbake sitt originale utseende og er blitt modernisert innvendig.

Pårørendesenteret er en stiftelse finansiert av offentlige midler som i 2018 feirer 20-års jubileum. Senteret, som ligger midt i Stavanger, har personell med variert faglig bakgrunn og lang klinisk erfaring. Tilbudene består av både samtaler, kurs, grupper og veiledningstjenester til både pårørende og til fagpersoner som møter pårørende i sitt arbeid. Det er et lavterskeltilbud, noe som betyr at det er gratis, uten søknadsprosesser og uten ventetid. Tilbudene er også diagnoseuavhengig, det vil si at alle typer pårørendesituasjoner har tilgang til deres tjenester. I tillegg til at det er et fysisk senter som kan oppsøkes, driver senteret også landsdekkende tjenester i form av nettsider for både pårørende og fagpersonell og en hjelpetelefon for hele landet.

Senteret har nylig fått 1 million kroner av Helsedirektoratet som skal brukes til mer undervisning. Blant annet blir det brukt mot utdanning, helsepersonell i kommune, sykehus med mer.

Ta vare på deg selv

– Det kan være tungt å være en pårørende. Vi opplever at mange pårørende har gått lenge og strevd med utfordringene alene. De har hatt fokus på den de er pårørende til, og egne behov har ikke kjentes viktige. Så kan de kjenne at dette ikke går lenger og at de trenger hjelp og veiledning for sin egen del. Forskning viser at pårørende har lett for selv å bli syke, derfor er det så viktig å ta vare på dem, sier Unn Birkeland, daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger. Den følelsesmessige belastningen ved å være pårørende er stor, og ingen kan formidle håp og muligheter bedre enn andre som er eller har vært i samme situasjon. Den som er syk, ønsker også at de rundt skal ha det bra. Mange trenger kunnskap om hvem de kan kontakte og hvordan den de er pårørende til, kan få hjelp og støtte.

Diagnoseuavhengig

Pårørendesenteret har et tilbud til pårørende uavhengig av hvilke diagnose den syke har. De legger stor vekt på å være tilgjengelige både på nett og individuelt. Ingen situasjon er lik, så måten man blir møtt på, er forskjellig fra person til person.

– Vår erfaring med å ha et lavterskeltilbud med høy kompetanse innen helse og sosialfag, kan være med på å forebygge senskader hos pårørende, sier Birkeland.

Hvem kan ta kontakt?

Senteret i Stavanger er tilgjengelig for alle som er pårørende, og alle som møter pårørende i offentlig eller frivillig arbeid.

Det kan være søsken, døtre,
sønner, foreldre, partnere, ekte-feller, venner, kollegaer eller andre som er berørt av andres sykdom eller rusproblematikk.

Det kan også være ledere, ansatte og frivillige i helse- og sosiale tjenester, som ønsker informasjon, undervisning, støtte eller veiledning i forhold til pårørende.

Ny nettportal

Nå har senteret opprettet nett tjeneste med en pårørendelinje der folk kan ta kontakt om de ønsker veiledning. Fordelen med nettportalen er at tjenestene er tilgjengelige når du selv måtte ønske det.

Målet for den nye nettportalen, pårørendesenteret.no, er å kunne gi folk over hele landet nyttig kunnskap, tips og råd. Her kan pårørende finne tips om hvordan ivareta seg selv, den syke, berørte barn, unge og øvrige familie. Her finnes også informasjon om rettigheter, erfaringer fra andre pårørende og råd i møte med helsetjenesten.

Pårørendesenteret er:

• et lavterskeltilbud, du trenger ingen henvisning

• et nøytralt sted for pårørende

• et gratis tilbud

• et tilbud bemannet med helse- og sosialfaglig ansatte med taushetsplikt

• et senter som tilbyr veiledning og undervisning til ansatte som møter pårørende


Hjelpetelefon: 90 90 48 48


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no