ANNONSE

Leserbrev

Rusmisbruk i Sandnes

Fredericke Neergaard


Publisert: 17.01.2018

Benken, høsten 2017. 


Sandnes, lille Sandnes, er en by vi alle er stolte av og glade i.

Huset Vårt og Vitenfabrikken, Arboretet og Dalsnuten, Maxi og Amfi Vågen, ja til og med kjære Kvadrat hører til Sandnes.

Ekte sanesere kan alle byens hemmeligheter. De vet godt hvor alle de beste stedene å spise er, kjenner til de fine utsiktspunktene og identifiserer lett de hyggelige møteplassene. Men det er én side av byen som ikke er like lys. Nemlig bydelene og andelen av befolkningen preget av rusmisbruk.

Rusmisbruk er et stort problem. Større en de fleste er klar over eller er villig til å akseptere. I Sandnes er det en blanding av et veldig synlig, men også usynlig rusmiljø. Dette miljøet er spredt rundt i byen, men hovedpulsåren er på «Benken», rutebilstasjonen (lokalt kjent som Ruten) og i Vågen generelt.

«Benken» er betegnelsen på området rundt de to benkene under skuret, ved trappeoppgangen til jernbanen. Går man ned på Ruten en vanlig mandag, kan man se dette beryktede området; som regel med en kolleksjon av mennesker vankende rundt plassen. Blant de lokale er disse kjent som «Ruten-hengere». Dette har blitt en sentralholdeplass for rusmiljøet; hvor mye av både distribueringen og bruket av diverse stoffer finner sted. På grunn av dette ryktet vet alle godt at Benken er et sted man vil holde seg var fra. Noe som kan være vanskelig, ettersom denne plassen og medfølgende krets er så godt synlig, midt i hjertet av byen.

Veien inn i rusmiljø

Benken og Ruten er som sagt de mest omtalte knutepunktene innen byens rusmiljø; det usynlige miljøet derimot er et viktig tema, ettersom det er i denne omkretsen introduksjonen til illegal rus begynner.

Røyking og drikking har lenge vært et fenomen i ungdomskulturen. Debutalderen i Norge for forbruk av øl, er 14,5 år og 15 år for tyngre alkohol inntak – vin og brennevin. Gjennomsnittligdebutalder for røyking av tobakk er 14,9 år.

Den aktuelle debutalderen for både inntak av alkohol og tobakk er betraktelig mindre enn lovens minstealder på 18 år. Dette har vært en voksende trend, tydelig siden tidlig 90-tallet. Nå er det nesten forutsagt at ungdommer over 16 har enten drukket eller røykt; disse rusmidlene har integrert seg som en del av ungdomskulturen.

Denne integreringen er godt i gang for røyking av cannabis også.

Cannabis har blitt mer og mer populært, spesielt med den økende interessen i hip-hop kultur. Røyking av cannabis, eller hasj som det også er kjent som, er blitt en del av ungdomskulturen og blir gradvis normalisert. Noe som er ganske så urovekkende; men det er ikke selve cannabisen som er det største problemet.

Cannabis er ikke sett på som et av de mest helsefarlige rusmidlene, det har dokumentert medisinsk effekt og er legalisert i over 20 land. Uavhengig av det faktum at cannabis egentlig ikke er så veldig skadelig, er det per i dag et illegalt rusmiddel i Norge, og tilgangen til cannabisen kommer fra illegale rusmiljø. Det er her den oppriktige faren med bruken av cannabis kommer.

Tidligere rusmisbruker Trond Arne Ausdal husker når han og vennegjengen først ble introdusert til russcenen i lokalområdet. «Jeg husker veldig godt at vi ikke skulle bruke noe annet enn cannabis. Men når man har begynt, er man allerede etablert i det illegale rusmiljøet og sakte men sikkert forsvinner grensene dine; og der du er, er jo alt annet tilgjengelig før eller siden.» Trond Arne forklarer hvordan den uskyldige røykingen av hasj, som begynte med fascinasjonen og tiltrekkingen av rock ’n’ roll, førte til et seriøst rusproblem.

Det er i denne introduksjonsfasen åpne russcener som Benken blir så farlig. Ettersom det etablerer tilgang, og utsetter de som opprinnelig bare var interessert i hasjrøyking, for nye, sterkere stoffer. «Sakte men sikkert tøyes grensene dine og plutselig er alle grenser visket helt ut.» For Trond Arne tok det tre år, å gå fra cannabisrøyking, til livsoppslukende rus.

Ettervern

Å komme seg ut av et rusmiljø og bli rusfri kan være både veldig lett og veldig vanskelig. Det er det første skrittet man tar for å gjenopprette kontrollen i livet sitt. Man bestemmer seg for at rusen ikke lenger skal ta over hverdagen. Men tiden etterpå er minst like vanskelig; hvis ikke mye mer utfordrende enn selve avrusningen.

Gjenoppretningen og reetableringen inn i et samfunn er en lang og krevende prosess. Denne prosessen er det største problemet. Når man kommer seg ut, må man ha hjelp til og komme seg inn igjen – inn i samfunnet, få seg jobb, leilighet, forsørge seg selv, bli engasjert igjen, bli mer enn bare en «Ruten-henger».

Etter å ha levd et liv av tung rus og kriminalitet, er man blitt en avviker i samfunnet. Som Trond Arne Ausdal forklarer, går man glipp av en viktig sosialiserings- og læringsprosess; spesielt når man blir avhengig av rus i en alder av fjorten-femten. For Trond Arne resulterte denne isolasjonen i alvorlige angst- problemer.

Hvert år dør omtrent 260 mennesker av overdoser i Norge. 31. august er verdens overdosedag, på denne dagen minnes de døde. Her i Sandnes er denne dagen godt respektert, med et arrangement under jernbanestasjonen på Ruten. I løpet av en av talene som ble holdt, kunne man høre noen fra folkemengden rope «Dere er livreddende engler!». Denne talen ble holdt av Åse Odland, daglig leder på Funkishuset. Og det som ble sagt er virkelig sant; Funkishuset har et fantastisk tilbud for rusmisbrukerne i Sandnes.

På Funkishuset kan de 300 jevnlige brukerne komme og benytte seg av en rekke tjenester. Ettersom de tilbyr et lavterskel-tilbud, er flesteparten av brukerne veletablerte, i voksen alder. Åse Odland forklarer at «Vi prøver å hjelpe på deres premisser.» Detter er et veldig viktig konsept. På Funkishuset kan brukerne ta nytte av tjenester på et grunnlag av støtte, det er ikke noe press om avrusningsprogram eller lignende. Brukerne får hjelp basert på deres behov og ønsker. De tilbyr diverse helsetjenester, overdoseberedskap, hygiene, ernæring, smitteforebygging og sosiale tjenester.

«Funkishuset er det nærmeste de kan kalle et hjem. En stue å sitte i, noen å snakke med og en gitar å spille på,» sier Åse Odland, i relasjon til viktigheten av tilbudet gitt av Funkishuset. Det Funkishuset gir, er en følelse av tilhørighet.

Som foreldre

Det er mange forskjellige årsaker som fører til at unge faller inn i rusmiljøet, men en ting er sikkert: Ingen mor eller far ønsker å se barnet sitt bli rusmisbruker, bli avhengig av ulovlige stoffer og kaste bort dagene sine på jakten etter et lykkerus. Derfor er det så ekstremt viktig, som forelder, å stille krav til ungdommene. Vær interessert, bli involvert i livene deres. Finn ut hvem de er sammen med, hvilke venner de har, om dette har forandret seg i det siste. Bli kjent med disse vennene – inviter dem hjem på taco kveld.

Man må også være obs på endringer hos ungdommene mht. humør, måten de samhandler med familie og om de blir lettere opphengt i ting, de ikke var før. Det desidert viktigste er et sterkt bånd av tillit mellom foreldre og ungdom. Det er mange som tyr til rus hvis de føler at de ikke har noe annet eller andre å trøste seg i, for eksempel i situasjoner av depresjon, angst og mobbing. Det er da sterk tillit mellom foreldre og barn blir så viktig, det minsker sjansene at barnet tyr til rus, og heller snur seg mot foreldrene 
i vanskelige tider og situasjoner.


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no