ANNONSE

Du store verden

Sydpolen Sydpolen er det geografisk sydligste punktet på jordkloden, i karto-grafiske henseende definert som 90 °S. Det finnes også en annen sydpol, den magnetiske sydpolen, som av geomagnetiske årsaker 
ligger lenger nord i forhold til den geografiske sydpolen.


Tekst: Rolf Schreiner

Foto: ColourboxPublisert: 17.01.2018

Den norske polfareren Roald Amundsen og hans mannskap i Framekspedisjonen var de første mennesker som nådde den geografiske sydpolen, den 14. desember 1911. Dette er utvilsomt den største bedrift av en norsk utforsker siden Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika omkring år 1000.

Bare nesten for Shackleton

Det første forsøket på å nå den geografiske Sydpol var Discoveryekspedisjonen i årene 1901–04, som ledet av briten Robert Falcon Scott nådde 82° 16’ S, rundt 860 km fra Sydpolen.

Ved Nimrodekspedisjonen ledet av briten Ernest Shackleton i 1909 kom de første menneskene opp på Antarktisplatået, som han kalte Kong Edward VII platå. Pga. manglende ressurser til å nå polpunktet og likevel returnere i live, snudde ekspedisjonen på 88° 23’ S, kun 97,5 nautiske mil eller 180,6 km fra polpunktet.

Det store kappløpet

Det var to utfordrere som samtidig søkte å bli de første menneskene til å nå den geografiske sydpolen. Det ene var igjen Robert Falcon Scott som ledet Terra Nova-ekspedisjonen, mens den andre var Roald Amundsen og hans Fram-ekspedisjon. Begge lag nådde polpunktet, men bare det ene vendte tilbake med livet i behold.

Etter en ferd på 55 dager nådde det norske mannskapet Sydpolen den 14. desember 1911, Amundsen opprettet en base med navnet Polheim som de neste dagene var utgangspunktet til å fastslå med stor nøyaktighet hvor polpunktet lå. Dette fant sted frem til 17. desember 1911. Med disse målingene er det fastslått at Amundsen og hans folk var innenfor 50 m fra den faktiske geografiske sydpolen.

Platået omkring polen fikk navnet Kong Haakon VII’s Vidde til ære for Norges ”ferske” konge. Amundsens konkurrent Scott og hans lag, nådde Sydpolen en drøy måned senere, 17. januar 1912. På tilbaketuren omkom Scott og hele hans mannskap på fire 
av sult og ekstrem kulde.

I dag ligger den amerikanske forsk-ningsstasjonen Amundsen-Scott South Pole Station på polpunktet – oppkalt etter de to konkurrentene. Den ble opp-rettet i 1956–1957, og har siden den gang vært bemannet av forskere.

Nesten igjen

I 1914 prøvde den britiske utforskeren Shackleton å krysse det antarktiske kontinentet via Sydpolen, men hans skip ”Endurance” ble fanget i pakkisen og sank 11 måneder senere. Han ble nødt til å avbryte antarktisekspedisjonen og i stedet evakuere seg og sine menn ut av Sydpollandet. Etter den mest utrolige redningsdåd i denne heroiske tidsalderen ble samtlige av Shackletons besetningsmedlemmer reddet.

Norsk hjelp i fly

Den amerikanske admiralen Richard Byrd, med hjelp av førstepilot Bernt Balchen, ble den første til å fly over Sydpolen 29. november 1929. Det var derimot først den 31. oktober 1956 at mennesker igjen satte foten på sydpolen. Dette var da den amerikanske admiralen George Dufek gikk inn for landing i sitt Douglas DC-3-fly.

Klima

Sydpolen har et helt halvår uten sollys, mens solen aldri går ned det andre halvåret. Mye av sollyset som når ned til overflaten, blir reflektert av den hvite sneen. Mangelen på varme fra solen, kombinert med høyden Sydpolen ligger på (om lag 3200 moh), fører til at Sydpolen har et av de kaldeste klimaene på jorden. Temperaturene på Sydpolen
er mye lavere enn på Nordpolen, hovedsakelig fordi Sydpolen ligger i et høyere nivå midt på en stor kontinentallandmasse, mens Nordpolen ligger på havnivået midt i et hav (som virker som et varmereservoar).

Over 80 minusgrader

På midtsommeren, når solen står høyest på himmelen, er middeltemperaturen på Sydpolen om lag -25 ºC. Når solen synker, faller temperaturen, og i det solen går ned (sent i mars) eller står opp (sent i september), er den rundt -45 ºC.

Om vinteren holder temperaturen seg jevnt rundt -65 ºC. Den høyeste temperaturen som noen gang er målt på Amundsen-Scott-basen er -14ºC, og den laveste er -83 ºC. Dette er derimot ikke det kaldeste som er målt på jorden. Forskningsstasjonen Vostok lenger inne i isødet har målt -89,2 ºC.

Sydpolen har ørkenklima, og opp-lever nesten aldri nedbør. Vind kan derimot føre til sterkt snedrev.

Den seremonielle sydpolen

Dette er et område som er satt opp for å ha et sted å ta bilde av. Den består av en metallkule på en sokkel omringet av flaggene til landene som har signert Antarktistraktaten. Punktet ligger noen meter fra den geografiske sydpolen, som bare er markert av et lite skilt og en stolpe. Dette kommer av at iskalotten flytter seg om lag 10 meter per år, og staken blir flyttet hver nyttårsdag.

Neste gang: Van Gogh-museet


Annonse

© 2019 - Lokalavisen -- Design/layout: Blest.no